NAME:Serengeti Graphite
MODEL NO:jennis_vinyl_serengeti_graphite
DIMENSIONS: