NAME:Serengeti Lichen
MODEL NO:jennis_vinyl_serengeti_lichen
DIMENSIONS: