NAME:Gasser 50_400_Sonata
MODEL NO:Gasser_50_400_Sonata
DIMENSIONS: